• <strong id="68sgk"></strong>
  1 2 3 4 5

  Gi?i thi?u v?

  Gi?i thi?u v?

  Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng

  Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng là m?t ??i h?c tr?ng ?i?m thu?c t?nh Qu?ng ??ng, là m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao mang ??m ??c s?c qu?c t? hoá, là m?t c? s? quan tr?ng trong l?nh v?c ?ào t?o nhan tài qu?c t? hoá, nghiên c?u ng?n ng? - v?n hoá, ngo?i th??ng và chi?n l??c qu?c t? ? vùng Hoa Nam. Hi?n có sinh viên h? chính quy 20454 ng??i, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh h?n 2000 ng??i, sinh viên cao ??ng, tu nghi?p có vi?c làm và l?u h?c sinh n??c ngoài h?n 13 nghìn ng??i. 

  L?ch s? c?a tr??ng

  Ti?n than c?a tr??ng là H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau. H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1965, là m?t trong ba tr??ng ??i h?c và vi?n tr?c thu?c B? Giáo d?c. H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1980, tr?c thu?c B? Ngo?i th??ng (nay là B? Th??ng m?i), là m?t trong nh?ng tr??ng m? ??u xay d?ng ngành h?c kinh t? và th??ng m?i qu?c t?. Tháng 6 n?m 1995, H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau sát nh?p thành tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng. Tháng 10 n?m 2008, H?c vi?n cao ??ng Tài chính - Kinh t? Qu?ng ??ng sát nh?p vào tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng.

  Ba khu tr??ng

  Tr??ng n?m ? Qu?ng Chau - m?t thành ph? lich s? v?n hoá n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, c?ng là trung tam kinh t? c?a vùng Hoa Nam, t?t c? ba khu ..........more>>

  Ca?c ??n v? gia?ng da?y

  Ca?c ??n v? nghiên c??u khoa ho?c

  Giao l?u qu?c t?

  Tr??ng kh?ng ng?ng t?ng c??ng giao l?u h?p tác v? giáo d?c qu?c t? toàn di?n. Cho ??n nay, ?? xay d?ng quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 190 ??i h?c và c? c?u h?c thu?t, v?n hoá trong h?n 32 qu?c gia và khu v?c g?m M?, Anh, Pháp, ??c, Tay Ban Nha, Y, Ca-na-?a, úc, Nh?t, Nga, Vi?t Nam, Ma-lai-xia, In-??-nê-xia, Thái Lan, Hàn Qu?c, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-c? và H?ng K?ng, áo M?n, ?ài Loan. ?? m? 3 H?c vi?n Kh?ng T? ? n??c ngoài là H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Sapporo Nh?t B?n, H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Ural Nga, H?c vi?n Kh?ng T? Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

  Th?ng tin ph?c v?

 • Phòng Qu?n lí sinh viên: 86-020-36204409, 86-020-39328009
 • Phòng Qu?n lí sau ??i h?c: 86-020-36207044, 86-020-39328072
 • Phòng Giáo v?: 86-020-36209420, 86-020-39328937
 • Phòng Tuy?n sinh: 86-020-36204310
 • Trung tam h??ng nghi?p: 86-020-36209532,86-020-39328002
 • Phòng Giao l?u và h?p tác Qu?c t?: 86-020-36207047, 86-020-39328198
 • Phòng th? kí c?a H?i C?u sinh viên, ?y ban qu?n tr?, Qu? Phát tri?n giáo d?c: 86-020-36209995
 • H?c vi?n Giáo d?c Th??ng xuyên và c?ng khai: 86-020-36207225
 • H?c vi?n Qu?c tê: 86-020-36207152
 • H?c vi?n Giáo d?c L?u h?c sinh: 86-020-36207141,86-020-36207142
 • 江苏十一选五
 • <strong id="68sgk"></strong>
 • <strong id="68sgk"></strong>
 • 学打羽毛球 精准头数中特 贵州11选5遗漏统计 重庆百变王牌走势图实时 超准六肖中特 018 香港开奖記录结果 捕鱼天王弹头场在哪 百家乐真人玩下载 青海快三推荐今天 福建36选7开奖走势图 吉林11选5开奖结果手机 湖南体彩幸运赛车综合走势图 富途牛牛开户安全吗 广东彩票11选5走势图 体彩合买真的靠谱吗